• 2019-banner-1.jpg
 • 2019-banner-2.jpg
 • 2019-banner-3.jpg
 • 2019-banner-4.jpg
 • 2019-banner-5.jpg

 

EQUUS JAAR

EQUUS KURSUS  

EQUINE BEHAVIOUR

INTERNASIONALE KURSUS

MOOIKRANS OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDING INSTITUUT bied vanaf 2018 die geleentheid vir studente om ‘n gespesialiseerde kursus in perdewetenskappe te volg wat  internasionaal erken word.  

Mooikrans is ingeskryf by Australia Correspondence School en doen ‘n aanlyn kursus in EQUINE BEHAVIOUR   (BAG216)   www.acs.edu.au courses/equine behaviour.

Studente word ondersteun deur Elna Wahl, eienaar en bestuurder van Mooikrans wat die afgelope 20 jaar deur reekse radio gesprekke, reekse artikels in tydskrifte en die ontwikkeling en aanbied van kursusse, ‘n groot bydrae gelewer het tot beter begrip van die perd se gedrag.   Perdgerigte Ruiterskap, ( Natural Horsemanship) is die grondslag waarop alle perde op Mooikrans geskool en gery word.

Beter begrip van die gedrag van die perd lei tot beter hantering en meer effektiewe skoling van die perd.  Deeglike kennis open deure tot die perde-industrie, wêreldwyd.

Sillabus

 • Abnormale gedrag? Hantering en korreksie.  Aangeleerde gedrag, reaktiewe gedrag, klassieke kondisionering.
 • Genetika en gedrag –   Invloed van gene op die gedrag van die perd.
 • Stimulus uit die omgewing – positiewe en negatiewe stimuli. Sensoriese, chemies, termies, filtrering van stimuli.
 • Kommunikasie – Ouditief, chemies, lyftaal. Die waarde van groepskohesie. Sosiale behoeftes. Sosiale gedrag.
 • Reproduktiewe gedrag – Teelprogram, moeder-eienskappe, gedrag tydens vul (geboorte), hantering van die jong vulletjie.  Abnormale reproduktiewe gedrag.
 • Skoling en opleiding  – Tipes kondisionering, versterking, assosiatiewe opleiding, desensitisering.
 • Gedragsprobleme – mees algemene probleme, diagnosering van oorsaak, pynindikators, vrees, algemene probleme by stalperde en die voorkoming daarvan.
 • Gedragsprobleme terwyl die perd gery word/terwyl die perd hanteer word.

AANLYN KURSUS

Die kursus word aanlyn gedoen. Werksopdragte moet voltooi word en ‘n eksamen word teen einde November afgelê ten einde ACS se internasionale sertifikaat te verwerf.

Studente word begelei in die voltooiing van werksopdragte wat aanlyn ingehandig word.  Die prakties word op Mooikrans aangebied.

NASIONALE KURSUS

 1. Noodhulp Vlak 1 – 3 

MOOIKRANS INTERNE KURSUSSE

 1. Entrepreneurskap.
  • Ekonomie, besigheidsbeginsels, oprig van ‘n kleinsakeonderneming, eienskappe van die intrepreneur.
 2. Perde-industrie van Suid-Afrika .
  • Teling, rasstandaarde, instansies, kompetisies, skoue
 3. Perdgefasiliteerde psigoterapie (perdry terapie vir persoonlikheidsprobleme, leerprobleme by kinders, hiperaktiwiteit en aandagafleibaarheid).

Die Nasionale kursusse word aangebied deur gekwalifiseerde noodhulpdeskundiges.

Perdgefasiliteerde psigoterapie word aangebied met die medewerking van gekwalifiseerde terapeute.

KOSTE

Koste vir 2019 is  R80 000 wat allesinsluitend is. Inwoning op die Mooikrans kampus, klasgelde, inskrywingsgelde (vir eksterne kursusse), etes en ander verversings.

Betalingsopsies

 1. Volledige betaling van studiegeld op 31 Desember – R78 000
 2. Eerste paaiement van R40 000 op 1 Februarie,  R20 000 op 1 April, R20 op 1 Junie
 3. Eerste paaiement van R40 000 op 1 Februarie, R5 000 x 9 betalings op die 1ste dag van die   volgende 9 maande beginnende op 1 Maart.

STUDENTE SAKE

Die studente gaan tuis in dubbelkamers/enkelkamers. Drie etes per dag word voorsien. Bywoning van aandete en Godsdiens is verpligtend. Studente slaap elke aand in hul kamers op MOOIKRANS tensy daar spesiale reëlings van toepassing is.

MOOIKRANS se gedragsreëls geld vir alle studente. Die studente teken ‘n onderneming om by die reëls te hou.

Wanneer prakties gedoen moet word, word die studente met ‘n bussie na die spesifieke plaas geneem en dieselfde dag weer teruggeneem. Hierdie plase is binne ‘n radius van 20km van MOOIKRANS. Lesings vind meestal plaas op die MOOIKRANS kampus. Lesings kan ook elders plaasvind, byvoorbeeld met die wolskool.

BRING SAAM:  

Beddegoed – duvet en kussing. Ekstra kombers vir die wintertyd.

Flitslig, rugsak, waterbottel en waterstewels (gumboots)  

4 afskrifte van Identiteits dokument,

Skryfbehoeftes (3 x eksamenblokke, penne en een dik liaseer lêer.

KLEREDRAG:

Skoene waarmee perd gery kan word. Stewels. Denim langbroeke. Gemaklike stapskoene. Kraaghemde met moue (vir beskerming teen die son) is ‘n vereiste.

Waterskoene (gumboots)

Hoed. Enige breërand tipe. Stetsons is te koop op Mooikrans teen R700.

Plaasklere waarmee gewerk kan word. Kakie of denim.

Op dae wanneer gaste ontvang word, word Mooikrans se formele drag gedra. Hemde is te koop teen R250 en baadjies teen R350. Die formele drag word ook gedra wanneer Mooikrans op ‘n formele uitstappie gaan, byvoorbeeld na ‘n perdeveiling of na ‘n boeredag.

Netjiese broek en hemp vir Kerk. Genoeg warm klere vir die winter.

ELEKTRISITEIT OP MOOIKRANS

Die gebruik van selfone, rekenaars en ander elektriese apparate word oordeelkundig bestuur omdat Mooikrans gebruik maak van sonkrag energie. Daar is selfoon laaigeriewe in die studente kamers en laaipunte vir rekenaars in die studente sentrum.

Studente is verantwoordelik vir die netheid van hulle kamers. Daar word gereeld inspeksie gedoen. Studente was hulle eie wasgoed met ‘n wasmasjien in die waskamer. Hulle stryk self indien strykwerk nodig is.

Ons gaan dikwels dorp toe (Amersfoort) en studente kan die nodige toiletware en ander persoonlike goedere daar aankoop.

Studente mag hul eie gordyne in hulle kamers ophang. Mooikrans se gordyne moet ingegee word indien die kamer se gordyne verander word. Geen prente mag teen die mure aangebring word nie. Elke student het ‘n bed, hangkas, bedkassie en ‘n stoel in sy kamer. Daar is enkelkamers en dubbelkamers. ‘n Lessenaar en boekrak word in die lesinglokaal voorsien.

‘n Slimfoon (smart fone) is voldoende om inligting op internet te bekom.  Indien studente iets wil druk word Mooikrans se printer gebruik. ‘n Skootrekenaar of ‘n tablet kan gebruik word. Werksopdragte word skriftelik en/of elektronies gedoen. WiFi is beskikbaar. Die beste sein vir telefone is MTN, dan Vodacom en Cell C.

AKADEMIESE JAAR

Die akademiese jaar begin op 1 Februarie en eindig op 30 November.

Vir meer inligting lees www.mooikrans.co.za of stuur ‘n e-pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lees meer by:   www.acs.edu.au courses/animal health care.   

 

MOOIKRANS EQUUS

OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDINGS INSTITUUT.

www.mooikrans.co.za   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

083 732 8172   Amersfoort

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]