• Beautiful-sunset-and-horse-.jpg
 • Horses-roaming-the-Mooikran.jpg
 • Landscape-of-Mooikrans-Equu.jpg
 • Mooikrans-Equus-sunsert-vie.jpg
 • Mooikrans-Equus-sunset-(1).jpg
 • Mooikrans-horses-and-landsc.jpg

 

Middag Elna

Wil ook net se hoe dankbaar ons is vir julle liefde en die wete dat ons, ons kinders met ‘n geruste hart in julle sorg kan laat. Ons bid julle toe die Seen van die Here op julle werk.

Groete
Christo en Ouers

 

Leon Susan

Liewe Tannie Elna, "Ons gaan kamp op ‘n perde kamp daar naby Amersfoort …." was my "volks lied" vanaf 2002 tot 2017. In hierdie tydperk het ek altesaam 11 kampe op Mooikrans...

Lees meer

 

Karen Comely

It is with great pleasure that I write this response for you!

I truly believe that when we arrange a function or activity for our Reddam students that it needs to be a worthwhile experience...

Lees meer

MOOIKRANS POST MATRIEK EQUUS JAAR 2018

 

***Inskrywingsdatum verleng tot 15 Februarie 2018

ACS – INTERNASIONAAL ERKENDE KWALIFIKASIE

Na baie navorsing gedoen is oor die moontlikheid om ‘n internasionaal erkende kwalifikasie vir ons POSTMATRIEKJAAR studente te bekom, is besluit op ‘n Australiese afstandsonderrig kursus, naamlik ACS DISTANCE EDUCATION wat onder andere deur die International Accreditation and Recognition Council erken word en in sewe ander oorsese lande erken word.

Die voordeel hiervan vir ons studente spreek vanself. Die kursus moet egter suksesvol voltooi word om die toepaslike sertifikaat te verwerf.

EQUUS  ACS Equine Behaviour (BAG 216) Die kursus stem grootliks ooreen met die bestaande jaarkursus wat op MOOIKRANS aangebied word. (Koste ongeveer R9 000)

AGRI    ACS  Animal Health Care  (VAG100) Daar is heelwat raakpunte met ons bestaande Agri kursus maar sommige inhoude word meer intensief behandel. (Koste ongeveer R8 000)

Mooikrans is in gesprek met ACS om ‘n goedkoper tarief te betaal. Dit is hulle beleid om afslag te gee indien meer as een student inskryf maar daar is bykomende koste om die studiemateriaal na Suid-Afrika te stuur. Dit is ingesluit by bogenoemde koste.

KEUSE    MOOIKRANS wil dus die studente die keuse gee om in te skryf vir een van hierdie kursusse. Die voordeel daarvan spreek vanself. ‘n Internasionale kwalifikasie kan selfs in Suid-Afrika van groot voordeel wees.

Ons is bekend met die inhoude van die kursusse en ons kan volledige ondersteuning in alle opsigte verleen.

Indien die student nie belangstel in die ACS kursus nie, verbeur hy/sy geen voordele nie. Die Mooikrans sillabus en die praktiese komponent daarvan word steeds volledig aangebied.

Vir meer inligting oor ACS en die inhoude van die kursusse, sien www.acs.edu.au courses/equine behaviour – 551.aspx en www.acs.edu.au courses/animal health care.

Stuur gerus vir ons ‘n e-pos vir meer inligting.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

MOOIKRANS EQUUS

OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDINGS INSTITUUT.

www.mooikrans.co.za   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0837328172   Amersfoort

LIEF VIR PERDE?  MAAK JOU DROME WERKLIK!

UNIEKE GELEENTHEID      -        BEKWAAM JOUSELF

Hierdie is die geleentheid vir die postmatriekulant om tot volwassenheid te groei in ‘n unieke milieu. Mooikrans Equus is geleë op die eskarp van die hoëveld, met sy oop vlaktes, wye rante en silwerskoon waterstrome. Die plaas huisves meer as 45 Boerperde wat geskool word volgens die beginsels van Natural Horsemanship. Die beesboerdery bestaan uit rasegte Nguni beeste.

Word deel van hierdie wonderwêreld waar jy elke dag omring is met perde en heeldag met perde werk. Bestudeer hierdie manjefieke diere en hul gedrag en kwalifiseer as Perdemeester met genoeg kennis om ‘n perdeplaas te bestuur.

Leer jouself ken en jouself handhaaf.  Oorwin persoonlike struikelblokke, ontwikkel leierskap deur diensbaarheid en ontwikkel sosiale- en lewensvaardighede. Word ‘n entrepreneur of berei jouself voor om jou tersiêre studies met sukses aan te pak.

MOOIKRANS EQUUS se leuse is Carpe Diem omdat ons glo dat elke dag geleef moet word tot Sy eer. Ons lewensbeskouing is gebasseer op Christelike waardes.

KURSUS

Die kursus bestaan uit ses modules wat aanvullend tot mekaar is. Twee modules is SAQA geakkrediteer.

Die mikpunt is om ‘n gekwalifiseerde perdemeester op te lei, en om terselfdertyd die kandidaat toe te rus met genoegsame ekonomiese, sosiale, psigiese en praktiese vaardighede sodat die arbeidsmark of beroepslewe met sukses betree kan word.

MODULES VIR 2018

I. SAQA   GEAKKREDITEERDE MODULES

1. Persoonlikheidsontwikkeling en Leierskapontwikkeling

Die program wat deur ExcelGrow ontwikkel is en wat by SETA geakkrediteer is, word  op  NQF Vlak 4 aangebied. 12 Krediete word hiermee verwerf. Die kursus is gerig op jongmense wat Graad 12 geslaag het, maar nog nie op ‘n beroep besluit het nie.

Die doel van die kursus is om die jong mens vir ‘n jaar lank te ondersteun en te bemagtig om op ‘n sinvolle manier die lewe na skool aan te pak.

 • Leierskap
 • Persoonlike groei en ontwikkeling
 • Bestuur van emosies
 • Strategiese beplanning en  Bemagtiging van die persoon self.

2. Noodhulp

 • Vlak 1
 • Vlak 2
 • Vlak 3

II. MOOIKRANS EQUUS INTERNE MODULES

1. Perdemeester kursus

2.1 Perdgerigte Ruiterskap (Natural Horsemanship) kursusse wat deur MOOIKRANS EQUUS ontwikkel is, word gebruik. Die hoogste kursus is die Die Senior Perdemeester Kursus. ‘n Aantal entrepreneurs is reeds in die arbeidsmark werksaam nadat hulle toegerus is met hierdie kennis.

Die doel van hierdie kursus is om deeglike teoretiese kennis en praktiese ervaring op te doen in die dissipline van Perdgerigte Ruiterskap (Natural Horsemanship, ook bekend as Western Riding).

MOOIKRANS EQUUS het die afgelope 17 jaar baanbrekers werk gedoen om Perdgerigte Ruiterskap in Suid-Afrika bekend te stel en is huidig die enigste opleidingsinstituut in Suid-Afrika wat hierdie opleiding doen.

 • Die perd as kuddedier met sosiale behoeftes. Die perd in sy natuurlike staat.
 • Beginsel van druk en beloning in die skoling van die perd.
 • Probleemgedrag by die perd en die oplossing daarvan.
 • Gesondheid, voeding en versorging. Siektes. Oop wonde. Dosering en inenting.
 • Die anatomie en fisiologie van die perd.

2. Entrepreneurskap

 • Eienskappe van die Entrepreneur.
 • Besigheidsbeginsels en finansies.
 • Bemarking.
 • Die oprigting en bestuur van ‘n Perdry Sentrum.

3.  Gasvryheidstudies en Spysenering

 • Bestuur, administrasie en finansies in die Gasvryheidsbedryf
 • Beplan en aanbied van funksies
 • Kombuisbestuur en voedselvoorbereiding
 • Veiligheids- en gesondheidsregulasies

4. Lewensvaardighede (Prakties)

Hierdie kursus sluit aan by die Persoonlikheidsontwikkeling en Leierskapontwikkeling en word gebruik as die praktiese toepassing by sommige inhoude.

 • Neem beheer in ‘n krissis situasie.
 • Selfhandhawing en selfverdediging.
 • Gedrags etiket. Sosiale etiket, telefoon etiket, kantoor etiket en werksetiek. Etiket in die beroepswêreld. 
 • Opstel van ‘n CV,  besigheidsbriewe, werksonderhoude.
 • Basiese Inligtingstegnologie.
 • Leierskap deur dienslewering. Uitdagings as leier in die sosiale omgewing van die jaar 2018.

EVALUERING

Die student word deurlopend getoets volgens die vereistes van die SETA kwalifkasies.

‘n Gedrukte of elektroniese Vorderingsverslag van elke student word tweemaandeliks uitgereik.

STUDIE JAAR

Die kursus strek oor 'n tydperk van 10 maande. Vir 2018,  vanaf 3 Februarie tot 30 November.

KOSTE

Die koste vir 2018 is R70 000 waarvan die eerste betaling van R20 500 betaalbaar is voor 31 Januarie 2018.  Die res is maandeliks vooruit betaalbaar op die eerste dag van elke maand, beginnende 1 Maart 2018 met ‘n maandelikse bedrag van R5 500.

Korting

Die volgende korting is van toepassing: Studente wat voor of op 30 November 2017 ‘n deposito van R10 000 betaal se inskrywingsgelde vir 2018 is slegs R60 000.  Die eerste betaling van R20 000 is betaalbaar voor 31 Januarie 2018. Die res is maandeliks vooruit betaalbaar op die eerste dag van die maand, beginnende 1 Maart 2018 met ‘n maandelikse bedrag van R3 300.

Die deposito is aftrekbaar van die R60 000 maar nie terugbetaalbaar nie.

Die koste sluit in:

Verblyf, etes, studiemateriaal, lesings en praktiese opleiding.

Geakkrediteerde kwalifikasie by die betrokke Kwalifikasie Owerheid.

BRING SAAM:

Beddegoed – duvet en kussing. Flitslig, rugsak, waterbottel en waterstewels (gumboots),     4 afskrifte van Identiteits dokument, en nodige skryfbehoeftes. 

KLEREDRAG:

Skoene waarmee perd gery kan word.  Denim langbroeke. Gemaklike stapskoene. Hoed.

Op dae wanneer gaste ontvang word, word Mooikrans se formele drag gedra. Hemde is te koop teen R250 en baadjies teen R350.

ELEKTRISITEIT OP MOOIKRANS

Die gebruik van selfone, rekenaars en ander elektriese apparate word oordeelkundig bestuur omdat Mooikrans gebruik maak van sonkrag energie.

Studente is verantwoordelik vir die netheid van hulle kamers en doen self hul  wasgoed.

OOREENKOMS

Suksesvolle kandidate en hul ouers sluit ‘n ooreenkoms met MOOIKRANS EQUUS. ‘n Afskrif daarvan kan aangevra word.

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]