• Beautiful-sunset-and-horse-.jpg
 • Horses-roaming-the-Mooikran.jpg
 • Landscape-of-Mooikrans-Equu.jpg
 • Mooikrans-Equus-sunsert-vie.jpg
 • Mooikrans-Equus-sunset-(1).jpg
 • Mooikrans-horses-and-landsc.jpg

 

Middag Elna

Wil ook net se hoe dankbaar ons is vir julle liefde en die wete dat ons, ons kinders met ‘n geruste hart in julle sorg kan laat. Ons bid julle toe die Seen van die Here op julle werk.

Groete
Christo en Ouers

 

Leon Susan

Liewe Tannie Elna, "Ons gaan kamp op ‘n perde kamp daar naby Amersfoort …." was my "volks lied" vanaf 2002 tot 2017. In hierdie tydperk het ek altesaam 11 kampe op Mooikrans...

Lees meer

 

Karen Comely

It is with great pleasure that I write this response for you!

I truly believe that when we arrange a function or activity for our Reddam students that it needs to be a worthwhile experience...

Lees meer

POST MATRIEK LANDBOU JAAR

 

***Inskrywingsdatum verleng tot 15 Februarie 2018

ACS – INTERNASIONAAL ERKENDE KWALIFIKASIE

Na baie navorsing gedoen is oor die moontlikheid om ‘n internasionaal erkende kwalifikasie vir ons POSTMATRIEKJAAR studente te bekom, is besluit op ‘n Australiese afstandsonderrig kursus, naamlik ACS DISTANCE EDUCATION wat onder andere deur die International Accreditation and Recognition Council erken word en in sewe ander oorsese lande erken word.  Die voordeel hiervan vir ons studente spreek vanself. Die kursus moet egter suksesvol voltooi word om die toepaslike sertifikaat te verwerf.

EQUUS  ACS Equine Behaviour (BAG 216) Die kursus stem grootliks ooreen met die bestaande jaarkursus wat op MOOIKRANS aangebied word. (Koste ongeveer R9 000)

AGRI    ACS  Animal Health Care  (VAG100) Daar is heelwat raakpunte met ons bestaande Agri kursus maar sommige inhoude word meer intensief behandel. (Koste ongeveer R8 000)

Mooikrans is in gesprek met ACS om ‘n goedkoper tarief te betaal. Dit is hulle beleid om afslag te gee indien meer as een student inskryf maar daar is bykomende koste om die studiemateriaal na Suid-Afrika te stuur. Dit is ingesluit by bogenoemde koste.

KEUSE: MOOIKRANS wil dus die studente die keuse gee om in te skryf vir een van hierdie kursusse. Die voordeel daarvan spreek vanself. ‘n Internasionale kwalifikasie kan selfs in Suid-Afrika van groot voordeel wees.  Ons is bekend met die inhoude van die kursusse en ons kan volledige ondersteuning in alle opsigte verleen.  Indien die student nie belangstel in die ACS kursus nie, verbeur hy/sy geen voordele nie. Die Mooikrans sillabus en die praktiese komponent daarvan word steeds volledig aangebied.

Vir meer inligting oor ACS en die inhoude van die kursusse, sien www.acs.edu.au courses/equine behaviour – 551.aspx en www.acs.edu.au courses/animal health care.

Stuur gerus vir ons ‘n e-pos vir meer inligting.

 

KOM BOER SAAM MET ONS

WAAR? Op die Hoëveld van Mpumalanga,  by MOOIKRANS EQUUS, Amersfoort.
WAARMEE? Beeste, skape, varke, perde en hoenders, mielies, aartappels en sojabone.
WANNEER? Oorslaanjaar (gap year). Vanaf 1 Februarie tot 30 November 2018.
HOE? Inwoning by Mooikrans, lesings op Mooikrans-kampus, praktiese ondervinding by boere in die omgewing.
WIE? Almal wat is lus om jaar saam te boer en wat meer wil weet van boerdery. Dame- en manstudente word ingeneem.
LEERPLAN?

Studente doen die teorie en word dan uitgeneem na plase waar hulle leer om hulle kennis in die praktyk toe te pas.

Byvoorbeeld

Skaapboerdery

 1. Wolklas
 2. Bestuursprogram en praktyke:
  1. Skeer
  2. Inspuitings
  3. Sterte afsit
  4. Dip en doseer
  5. Lamtyd en bestuur
  6. Beoordeling

 

Mooikrans Equus POST-MATRIEKLANDBOUJAAR

 1. MEDEWERKERS
 2. STUDENTE SAKE
 3. SILLABUS (LEERPLAN)
 4. KOSTE

1.      MEDEWERKERS

Frans Joubert, BSc Agric(Hons), oud-landbou-onderwyser en skoolhoof; Morgenzon Landbou Akademie

Elna Wahl, BA NHOD, oud-landbou-onderwyser; eienaar en bestuurder van Mooikrans  

   

Boere in Amersfoort omgewing                    

Ander: ProAgri, TLUSA, AfriForum, AfriForum Jeug

2. STUDENTE SAKE

Die studente gaan tuis in dubbelkamers/enkelkamers. Drie etes per dag word voorsien. Bywoning van aandete en Godsdiens is verpligtend. Studente slaap elke aand in hul kamers op MOOIKRANS tensy daar spesiale reëlings van toepassing is.

MOOIKRANS se gedragsreëls geld vir alle studente. Die studente teken ‘n onderneming om by die reëls te hou.

Wanneer prakties gedoen moet word, word die studente met ‘n bussie na die spesifieke plaas geneem en dieselfde dag weer teruggeneem. Hierdie plase is binne ‘n radius van 20km van MOOIKRANS. Lesings vind meestal plaas op die MOOIKRANS kampus. Lesings kan ook elders plaasvind, byvoorbeeld met die wolskool.

NAVRAE

Navrae kan gerig word aan Elna Wahl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 083 732 8172.

ONS CHRISTELIKE GRONDSLAG WORD DAAGLIKS UITGELEEF SOOS IN ONS LEUSE VERVAT:

CARPE DIEM!

MOOIKRANS EQUUS OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDINGS INSTITUUT

www.mooikrans.co.za This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 083 732 8172 Amersfoort

 

3. SILLABUS 2018

1 Februarie tot 28 Maart  Eerste Termyn

 1. Dierproduksie: Gemeenskaplike  kennis wat betref veeboerdery
  1. Spysvertering-stelsels en verskille
  2. Hoof voedingsbestanddele en voedingsbehoeftes
  3. Spysvertering-stelsels en verskille
  4.  Hoof voedingsbestanddele en voedingsbehoeftes
  5.  Voer-soorte, voedingswaarde en rantsoene.
  6. Diere-reproduksie
  7. Produksie-stelsels  ekstensief vs intensief
  8. Hantering van diere
  9. Dieregesondheid
  10. Genetika
 2. Spesifiek skape
  1. Wolklas
  2. Bestuursprogram en praktyke:
   1. Skeer
   2. Inspuitings
   3. Stert afsit
   4. Dip en doseer
   5. Lamtyd en bestuur
  3. Beoordeling
 3. Spesifiek Beeste
  1. Bestuursprogram en praktyke
   1. Identifikasie bv. brandmerk, oorplaatjies, oorknippe.
   2. Onthoring deur onthoringbout, onthoringlepel, Guilotine,
   3. Kastreer. Bloed vs bloedloos
   4. Toediening van medisynes deur inspuitings, opgiet of oraal.
  2. Beoordeling
  3. Stoet-bestuur(Rekenaarprogramme)
 4. Spesifiek Perde
  1. Perde kursusse. Perdgerigte Ruiterskap
 5. Varke
  1. Bestuur
  2. Rasse
 6. Pluimvee
  1. Lehenne rasse, bestuur, ens.
  2. Braaikuikens bestuur, omgewingsbeheerde stelsels ens 

Herfs Reses

10 April tot 22 Junie Tweede Termyn

Meganika: Mei , Junie Tweede Termyn

 1. Trekkers - Werking, Onderhoud, veiligheid.
 2. Implemente - Tipes Implemente en hul onderhoud.
 3. Sweiswerk
  - Apparaat en sweisstafies.
  - Eenvoudige sweiswerk op die plaas.
  - Veiligheid    Praktiese sweiswerk
 4. Span van doringdraadheinings.
  - Waarom is heinings nodig.
  - Hoe werk die draadtrekker. Tipes draad.
  - Plant en spasiëring van pale ens.
  - Student span self draad.

Chemie en Landbou Gebruik van mikro org. in landbou bv. Kuilvoer, wynmaak, brood, kompos.

 1. Skoonmaakmiddels
 2. Chemiese insek en onkruiddoders
 3. Uitwerking op omgewing

Winter Reses

29 Julie tot 28 September Derde Termyn

Produksiefaktore Julie, Augustus  September Derde termyn

 1. Die gebruik van grond en arbeid deur die aanwending van kapitaal ten einde deur die korrekte bestuur produksie te bewerkstellig.
 2. Grond reeds goed gedek
 3. Arbeid en arbeidswetgewing
 4. Vorme van kapitaal en aspekte soos begroting ens.
 5. Bestuur en aspekte soos beplanning, organisasie, leiding, kontrole en evaluering.

Ekonomie/Bemarking

 1. Vrye bemarking
 2. Prys-bepalende faktore
 3. Internet

Lente Reses

9 Oktober tot 30 November     Vierde Termyn

Plantproduksie Oktober November Vierde Termyn

Gemeenskaplike onderwerpe

 1. Grondeienskappe soos samestelling, struktuur en tekstuur, water-houvermoë, kleur, temperatuur ens.
 2. Organiese(fotosintese vs anorganiese voeding(uit grond)
 3. Plantvoedingstowwe en kunsmis
 4. Plant-verbetering/genetika   en biotegnologie(GM plante)
 5. Voortplanting by plante
 6. Plantsiektes en plantplae
 7. Onkruidbeheer
 8. Grondbewerking
 9. Presisie boerdery     
 10. Plantproduksie stelsels – Droëland, besproeiing, Kweekhuise, Tonnels, Hidroponika. 
 11. Spesifiek Mielie-verbouing 
 12. Spesifiek Sojaboon-verbouing.
 13. Spesifiek Voergewasse  nl. Tef/Outland’s
 14. Groente-verbouing  verskillende gewasse.   

Afsluitingsdag.  Oorhandiging van sertifikate en toekennings

4.  KOSTE

‘n Ouer/Voog/Ondergetekend van die Student is verantwoordelik vir die betaling van die studie geld.

Die koste vir 2018 is R70 000  waarvan die eerste betaling van R20 000 betaalbaar is voor 31 Januarie 2018.  Die res is maandeliks vooruit betaalbaar op die eerste dag van elke maand, beginnende 1 Maart 2018 met ‘n maandelikse bedrag van R5 500.​

Akkommodasie, etes en klasgeld is ingesluit by hierdie koste. 

 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]