• 2019-banner-1.jpg
 • 2019-banner-2.jpg
 • 2019-banner-3.jpg
 • 2019-banner-4.jpg
 • 2019-banner-5.jpg

 

AGRI JAAR

AGRI KURSUS 

ANIMAL HEALTH CARE

MOOIKRANS OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDING INSTITUUT bied vanaf 2018 die geleentheid vir Landboustudente om ‘n sertifikaat te verwerf wat internasionaal erken word. 

INTERNASIONALE KURSUS

 Ons is ingeskryf by Australia Correspondence School en doen ‘n aanlyn kursus in  Animal Health Care  (VAG100) Lees meer by www.acs.edu.au courses/animal health care.

Dit is ‘n gespesialiseerde kursus in diere-gesondheid. Studente woon in op Mooikrans waar hulle ook lesings bywoon. Prakties word op plase in die Amersfoort omgewing gedoen.

Sillabus

Tekens van siektetoestande, die voorkoming en behandeling daarvan. Korrekte voeding. Inenting. Alternatiewe vir inenting. Immuniteit.

Die neem van ‘n monster, diagnosering van virus-, bakterië- en protozoasiektes.

Verskillende tipe wonde en die behandeling daarvan van skoonmaak tot steke insit.

Veeartssenykunde – klinieke, nood fasiliteite, noodhulp, instrumente, terme, medisyne, rekordhouding, kwarantyn.

Vergiftiging

Diere se gedrag, perde, honde, katte. Kommunikasie, reproduktiewe gedrag, terretoriale gedrag, aggressie. Tyd en plek oriëntasie.

Veiligheidsprosedures – beskermende klere, hantering van chemikalië, berging van medisyne. Hantering van swaar en groot diere. Voorkoming van beserings.

Die kursus word aanlyn gedoen . Werksopdragte word voltooi en teen die einde van November word ‘n eksamen afgelê ten einde ACS se internasionaal erkende sertifikaat te verwerf.

NASIONALE KURSUSSE

 1. Noodhulp Vlak 1 – 3
 2. Wol hantering en klassifisering
 3. Kunsmatige inseminasie

INTERNE KURSUSSE (Mooikrans kursusse)

LANDBOU JAAR SILLABUS 2019

Eerste Termyn

Diereproduksie: 

 • Gemeenskaplike  kennis wat betref veeboerdery
 • Spysvertering-stelsels en verskille
 •  Hoof voedingsbestanddele en voedingsbehoeftes
 •  Voer-soorte, voedingswaarde en rantsoene.
 • Diere-reproduksie
 • Produksie-stelsels  ekstensief vs intensief
 • Hantering van diere
 • Dieregesondheid
 • Genetika
 • Spesifiek skape
 • Wolklas (Febr. Wolskool MLA)
 • Bestuursprogram en praktyke:
 • Skeer
 • Inspuitings
 • Stert afsit
 • Dip en doseer
 • Lamtyd en bestuur
 • Beoordeling
 • Spesifiek Beeste
 • Bestuursprogram en praktyke
 • Identifikasie bv. brandmerk, oorplaatjies, oorknippe.
 • Onthoring deur onthoringbout, onthoringlepel, Guilotine,
 • Kastreer. Bloed vs bloedloos
 • Toediening van medisynes deur inspuitings, opgiet of oraal.
 • Beoordeling
 • Stoet-bestuur(Rekenaarprogramme)
 • Spesifiek Perde
 • Perde kursusse. Perdgerigte Ruiterskap
 • Varke
 • Bestuur
 • Rasse
 • Pluimvee
 • Lehenne   rasse, bestuur, ens.
 • Braaikuikens   bestuur, omgewingsbeheerde stelsels ens 

Herfs Reses

Tweede Termyn Meganika:  Mei , Junie                              

 • Trekkers
  • Werking, Onderhoud, veiligheid.
 • Implemente
  • Tipes Implemente en hul onderhoud.
 • Sweiswerk
  • Apparaat en sweisstafies.
  • Eenvoudige sweiswerk op die plaas.
  • Veiligheid Praktiese sweiswerk
 • Span van doringdraadheinings.
 • Waarom is heinings nodig. 
  • Hoe werk die draadtrekker. 
  • Tipes draad.
  • Plant en spasiëring van pale ens. Student span self draad                                              
 • Chemie en Landbou
  • Gebruik van mikro org. in landbou bv. Kuilvoer, wynmaak, brood, kompos.
 • Skoonmaakmiddels
 • Chemiese insek en onkruiddoders. Uitwerking op omgewing

Winter Reses

Derde Termyn - Julie, Augustus  September     

 • Produksiefaktore  
 • Die gebruik van grond en arbeid deur die aanwending van kapitaal ten einde deur die korrekte bestuur produksie te bewerkstellig.
 • Arbeid en arbeidswetgewing
 • Vorme van kapitaal en aspekte soos begroting ens.
 • Bestuur en aspekte soos beplanning, organisasie, leiding, kontrole en evaluering.
 • Ekonomie/Bemarking
 • Vrye bemarking
 • Prys-bepalende faktore
 • Internet

Lente Reses

Vierde Termyn

 • Plantproduksie
 • Gemeenskaplike onderwerpe
 • Grondeienskappe soos samestelling, struktuur en tekstuur, water-houvermoë, kleur, temperatuur.
 • Organiese(fotosintese vs anorganiese voeding(uit grond)
 • Plantvoedingstowwe en kunsmis
 • Plant-verbetering/genetika   en biotegnologie(GM plante)
 • Voortplanting by plante, Plantsiektes en plantplae
 • Onkruidbeheer
 • Grondbewerking
 • Presisie boerdery     
 • Plantproduksie stelsels – Droëland, besproeiing, Kweekhuise, Tonnels, Hidroponika. 
 • Spesifiek Mielie-verbouing 
 • Spesifiek Sojaboon-verbouing.
 • Spesifiek Voergewasse  nl. Tef/Eregrostis
 • Groente-verbouing  verskillende gewasse.

Afsluitingsdag . Oorhandiging van sertifikate en toekennings.

Oop naweke is verpligte huis toe gaan naweke sodat Mooikrans personeel kan afneem.

Gedurende die skoolvakansies bied Mooikrans Plaasvakansies aan en student is welkom om ‘n deel van hulle vakansie op Mooikrans deur te bring.

Frans Joubert, MSc, voormalige landbou-onderwyser en skoolhoof, en Elna Wahl, voormalige landbou-onderwyser, bied die pratiese gedeelte van die kursus aan en begelei die studente in die voltooiing van werksopdragte wat aanlyn gedoen word.

Die Nasionale kursusse word aangebied deur plaaslike wolbeamptes, veeartse en gekwalifiseerde noodhulpdeskundiges.

STUDENTE SAKE

Die studente gaan tuis in dubbelkamers/enkelkamers. Drie etes per dag word voorsien. Bywoning van aandete en Godsdiens is verpligtend. Studente slaap elke aand in hul kamers op MOOIKRANS tensy daar spesiale reëlings van toepassing is.

MOOIKRANS se gedragsreëls geld vir alle studente. Die studente teken ‘n onderneming om by die reëls te hou.

Wanneer prakties gedoen moet word, word die studente met ‘n bussie na die spesifieke plaas geneem en dieselfde dag weer teruggeneem. Hierdie plase is binne ‘n radius van 20km van MOOIKRANS. Lesings vind meestal plaas op die MOOIKRANS kampus. Lesings kan ook elders plaasvind, byvoorbeeld met die wolskool.

BRING SAAM:

Beddegoed – duvet en kussing. Ekstra kombers vir die wintertyd.

Flitslig, rugsak, waterbottel en waterstewels (gumboots)  

4 afskrifte van Identiteits dokument,

Skryfbehoeftes (3 x eksamenblokke, penne en een dik liaseer lêer.

KLEREDRAG:

Skoene waarmee perd gery kan word. Stewels. Denim langbroeke. Gemaklike stapskoene. Kraaghemde met moue (vir beskerming teen die son) is ‘n vereiste.

Waterskoene (gumboots)

Hoed. Enige breërand tipe. Stetsons is te koop op Mooikrans teen R700.

Plaasklere waarmee gewerk kan word. Kakie of denim.

Op dae wanneer gaste ontvang word, word Mooikrans se formele drag gedra. Hemde is te koop teen R250 en baadjies teen R350. Die formele drag word ook gedra wanneer Mooikrans op ‘n formele uitstappie gaan, byvoorbeeld na ‘n perdeveiling of na ‘n boeredag.

Netjiese broek en hemp vir Kerk. Genoeg warm klere vir die winter.

ELEKTRISITEIT OP MOOIKRANS

Die gebruik van selfone, rekenaars en ander elektriese apparate word oordeelkundig bestuur omdat Mooikrans gebruik maak van sonkrag energie. Daar is selfoon laaigeriewe in die studente kamers en laaipunte vir rekenaars in die studente sentrum.

Studente is verantwoordelik vir die netheid van hulle kamers. Daar word gereeld inspeksie gedoen. Studente was hulle eie wasgoed met ‘n wasmasjien in die waskamer. Hulle stryk self indien strykwerk nodig is.

Ons gaan dikwels dorp toe (Amersfoort) en studente kan die nodige toiletware en ander persoonlike goedere daar aankoop.

Studente mag hul eie gordyne in hulle kamers ophang. Mooikrans se gordyne moet ingegee word indien die kamer se gordyne verander word. Geen prente mag teen die mure aangebring word nie. Elke student het ‘n bed, hangkas, bedkassie en ‘n stoel in sy kamer. Daar is enkelkamers en dubbelkamers. ‘n Lessenaar en boekrak word in die lesinglokaal voorsien.

‘n Slimfoon (smart fone) is voldoende om inligting op internet te bekom.  Indien studente iets wil druk word Mooikrans se printer gebruik. ‘n Skootrekenaar of ‘n tablet kan gebruik word. Werksopdragte word skriftelik en/of elektronies gedoen. WiFi is beskikbaar. Die beste sein vir telefone is MTN, maar Vodacom en Cell C word ook opgevang.

KOSTE

Koste vir 2019 is  R80 000 wat allesinsluitend is. Inwoning op die Mooikrans kampus, klasgelde, inskrywingsgelde (vir eksterne kursusse), etes en ander verversings.

Betalingsopsies

 1. Volledige betaling van studiegeld op 31 Desember – R78 000
 2. Eerste paaiement van R40 000 op 1 Februarie,  R20 000 op 1 April, R20 op 1 Junie
 3. Eerste paaiement van R40 000 op 1 Februarie, R5 000 x 9 betalings op die 1ste dag van die  volgende 9 maande beginnende op 1 Maart.

Die akademiese jaar begin op 1 Februarie en eindig op 30 November.

 

Vir meer inligting lees www.mooikrans.co.za of stuur ‘n e-pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]