• 2019-banner-1.jpg
  • 2019-banner-2.jpg
  • 2019-banner-3.jpg
  • 2019-banner-4.jpg
  • 2019-banner-5.jpg

 

Opvoedkundige Kampe

Mooikrans Equus Opvoedkundige- en Opleidingsinstituut is bekend daarvoor om kampe van ‘n hoë standaard en kwaliteit aan leerders te bied. ‘n Unieke program word volgens elke groep se behoeftes en vereistes opgestel om sodoende maksimum uitkoms te verseker.

            

Opvoedkundige kampe vir groepe en skole

  • Veldskole – Skole besoek Mooikrans Equus dikwels as alternatief vir die tradisionele veldskoolgedagte. Temas word deur Mooikrans-personeel aangebied en sluit altyd ‘n praktiese komponent in om ‘n blywende indruk op elke leerling te maak.
  • Leierskampe bied aan kinders die geleentheid om hul leierseienskappe te ontdek en uit te bou. Dit sluit die ontwikkeling van selfvertroue, verantwoordelikheid, kommunikasievaardighede, probleemoplossing, krisishantering en die verwerking van kritiek in.
  • Spanboukampe vir reeds-gekose leiers van skole fokus op onderwerpe soos “wat verwag my skool van my?”, beplanningsmetodiek vir projekte en funksies, samewerking in groepsverband en motivering van medeskoliere.
  • Voortrekkers kan spesiale onderskeidingstekens by Mooikrans verwerf in temas soos die Anglo-Boereoorlog, veldkookkuns, dierekennis, plaaslewe, ruiterkuns, sterrekunde en nog baie meer.
  • Tydens Landsdienskampe kan kinders hul kennis van die natuur uitbou deur ‘n studie te maak van die verskeidenheid grassoorte, veldplante en wildspesies oor die ongeveer 4 000 hektaar waaroor Mooikrans strek.
  • Kerkjeugkampe en Pa-en–seun- of Ma-en-dogter-naweke word ook gereeld aangebied.

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]