• hat.jpg
  • horses.jpg
  • kids.jpg
  • riding.jpg
  • saal.jpg

 

Liewe Elna,

dink nie jy kan jou enigsins voorstel net HOE uit hulle velle die meisiekinders gaan wees nie! 

Jy sal jou hande saam slaan as jy hoor watter slim plannetjies hulle al beraam het net om ‘n paar dae op Mooikrans te gaan spandeer!

Lees meer

 

Middag Elna

Wil ook net se hoe dankbaar ons is vir julle liefde en die wete dat ons, ons kinders met ‘n geruste hart in julle sorg kan laat. Ons bid julle toe die Seen van die Here op julle werk.

Groete
Christo en Ouers

 

Leon Susan

Liewe Tannie Elna, "Ons gaan kamp op ‘n perde kamp daar naby Amersfoort …." was my "volks lied" vanaf 2002 tot 2017. In hierdie tydperk het ek altesaam 11 kampe op Mooikrans...

Lees meer

 

Karen Comely

It is with great pleasure that I write this response for you!

I truly believe that when we arrange a function or activity for our Reddam students that it needs to be a worthwhile experience...

Lees meer

Opvoedkundige kampe vir groepe en skole

 

  • Veldskole – Skole besoek dikwels Mooikrans Equus as alternatief vir die tradisionele veldskoolgedagte. Temas word deur Mooikrans personeel aangebied en sluit altyd ‘n praktiese komponent in om ‘n blywende indruk op elke leerling te maak.
  • Leierskampe (leierskapidentifisering en leierskapontwikkeling)  bied aan kinders die geleentheid om hul leierseienskappe te ontdek en uit te bou. Dit sluit die ontwikkeling van selfvertroue, verantwoordelikheid, kommunikasievaardighede, probleemoplossing, krisishantering en die hantering van kritiek in.
  • Spanboukampe vir reeds gekose leiers van skole fokus op onderwerpe soos wat verwag my skool van my, beplanningsmetodiek vir projekte en funksies, samewerking in groepsverband en motivering van my medeskoliere.
  • Voortrekkers kan spesiale onderskeidingstekens by Mooikrans verwerf in Anglo-Boere-Oorlog, veldkook, dierekennis, plaaslewe, ruiterkuns, sterrekunde en nog baie ander.
  • Tydens Landsdienskampe kan kinders hul kennis van die natuur uitbou deur ‘n studie te maak van die verskeidenheid grassoorte, veldplante en wildspesies oor die ongeveer 4 000 hektaar waaroor Mooikrans strek.
  • Kerkjeugkampe en pa en seun of ma en dogter naweke word ook dikwels aangebied.Kampgelde sluit akkomodasie, drie maaltyeper dag en alle aktiwiteite in.  Eie beddegoed word benodig.

 

Kampgelde sluit akkomodasie, drie maaltyeper dag en alle aktiwiteite in.  Eie beddegoed word benodig.

 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]