• 2019-banner-1.jpg
  • 2019-banner-2.jpg
  • 2019-banner-3.jpg
  • 2019-banner-4.jpg
  • 2019-banner-5.jpg

 

Afrikaans

Tuis

Vir meer inligting oor perdry naweek, terapie kampe, skool kampe of korporatiewe groepe vir spanbou gaan hier.

Profiel

As jy meer wil weet oor ons vissie en missie, ons agtergrond in kinder perdry terapie en hoe ons begin kampe hou, sal u die inligting hier vind.

Personeel

Elna Whal is die eienaar van Mooikrans equus en is daagliks betrokke met die perdry, skool kampe en terapie onder andere.

Om meer oor die personeel te lees, kan jy hier klik.

Kursusse

Mooikrans Equus bied vele kursusse en verskilende skool kampe aan vir kinders en korporatiewe groepe insluitende spanbou en leierskap kursusse. Vir meer inligting oor die kursusse, gaan kyk gerus hier.

Foto Gallery

As u fotos van u kinders op die plaas vir kampe en terapie wil sien, kan u gerus hier kyk.

Kontak ons

As u, u kinders vir 'n vakansie of lang naweek, of as gesin wil wegbreek en u battery wil herlaai, kan u ons kontak besonderhede hier vind.

Dokumente

Al die nodige inskrywings vorms en dokumente wat u nodig het om in te vul om u kind plaas toe to stuur vir 'n kamp en perdry terapie sessies is hier beskikbaar.

Skool kampe

Ons bied onderandere leierskap kampe aan op die plaas vir skole. Hier sal u 'n volledige lys van perdry en perde hanteering kursusse kry.

Kinders

Het u kinders wat verveeld is die vakansie? Stuur hulle na ons toe op die plaas vir 'n avontuur belaaide wegbreek naweek of kamp. Perdry terapie kampe kan ook gereel word.

Kerk en Jeug

Kerk en jeug kampe kan by ons gereel word. Vir verdere inligting gaan kyk hier.

Korporatiewe Groepe

Het u werknemers motivering nodig? Kontak ons om u korporatiewe spanbou, indaba of korporatiewe vergardering te reel. Ons plaas omgewing geriewe is beskikbaar vir u maatskapy.

Gesinne

Wil u u familie verhoedings versterk? Ons naweek en vakansie wegbreek gaste plaas van keuse is hier om julle te help

Terapie

Dis verbasend hoe baie kinders in terapie is in vandag se gejaagde lewe en lui onder groepsdruk. By Mooikrans Equus staan ons personeel reg om u kinders te help om die stres van die lewe te hanteer.

English

Home

For more information on our farm holidays, terapy camps, corporate teambuilding weekends or church and youth groups vacations our website has all the information.

About us

We are proud of our history and you will find all the information on our farm history here.

Staff

Elna Whal is the owner of mooikrans Equus and is involved daily with the horse riding, camps and horse riding therapy to name but a few.

Courses

Mooikrans Equus offers many courses and various school camps for children and corporate groups including team building and leadership courses. For more information on our courses go and look here.

Photo Gallery

If you would like to see photos of your children on the farm during there vacation look here.

Contact us

If you and your family need a vacation or a long week end break, of if you just need to recharge your batteries as a family, don't hesitate to contact us.

Documents

All the necessary documents required for your children to attend one of our holiday camps or therapy camps are available here.

School camps

Amongst others, we present leadership camps at our farm for schools. Here you will find a list of horse riding camps offered by us.

Children

Are your children bored during the school holidays? Send them to visit us on the farm for an adventure filled breakaway weekend or school holiday. Horse riding therapy camps are also available.

Church and Youth

Church and youth camps can be booked with us at Mooikrans farm

Corporate

Are your employees lacking motivation? Contact us to organise your corporate teambuilding event, indaba or corporate meeting. Our farm atmosphere is ideal for your corporate functions.

Families

Do your family ties need strenghing? We are near Johannesburg so weekend breaks on our guest farm are the first choice.

Therapy

There are alot of children receiving therapy of some kind in today's hectic world and there are those that are bowing to peer pressure. At Mooikrans Equus our qualified staff are on standby to help children cope with these stresses.

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]