• 2019-banner-1.jpg
 • 2019-banner-2.jpg
 • 2019-banner-3.jpg
 • 2019-banner-4.jpg
 • 2019-banner-5.jpg

 

Mooikrans Equus Kursusse

Mooikrans Equus bied kursusse in “Western” ruiterkuns en perdgerigte ruiterskap (“natural horsemanship”) aan, en hierdie kursusse word ook tydens skoolvakansiekampe gevolg.

Hierdie kursusse is deur die jare saamgestel met behulp van kundiges uit verskeie velde, en word voortdurend opgedateer en verbeter.

Die kursusse vorm deel van ons Ruiterskap-kurrikulum. Na die voltooiing van hierdie kurrikulum is die student toegerus om werksaam by enige Suid-Afrikaanse of Internasionale perde-instansie te wees.

I. RUITERSKAP KURSUSSE

1. Cowboy

1.  Kleredrag van die Cowboy
2.  Terme
3.  Geskiedenisvan die Cowboy
4. “Horse Whisperers”
5.  Prakties: Ken jou perd, jou toerusting, en jouself
6.  Waarom ry ons op Mooikrans Equus soos Cowboys?

2. Perdehantering

1. Natuurlike gedrag van ‘n perd in die trop
2. Lyftaal van die perd
3. Hoe ervaar ‘n perd die mens
4. Die uitsoek van ‘n goeie ryperd
5. Prakties: perdry in veld

3. Junior Perdemeester

1. Perdgerigte ruiterskap
2. Kennis van die perd
3. Die perd as kuddedier
4. Vreemde gedrag by perde
5. Hoe sien en hoor perde?
6. Prakties: Uitrit te perd van minstens vyf ure

4. Leermeester

1. Afrigting: Druk en Beloning
2. Probleemgedrag en die hantering daarvan
3. Spesifieke probleme by perde: Oplaai, bok, byt, skrikkerigheid, ens.
4. Die uitsoek van 'n geskikte ryperd
5. Prakties: Grondwerk met ‘n perd

5. Beginsels van Perdgerigte Ruiterskap

1. Ken jou perd. Wat sê sy oog, mond, neus, ens  vir my?
2. Ken jou toerusting. Die gebruik van die ring, halter, ens.
3. Ken jouself. Veiligheid, tydsbesteding

6. Historiese Ruiterkuns

1. Die geskiedenis van die Boerperd
2. Die besondere eienskappe van die Boerperd
3. Sy rol gedurende die Anglo-Boere Oorlog
4. Die perd as troue kammeraad
5. Die Boere – eienaars van die Boerperd

7. Vaquero

1.Beeswerk op perde
2.Prakties: Aanjaag van beeste te perd (cattle driving)
Oefening in die arena: stop, wegtrek, draai
3. Tel beeste
4. Praktiese toetsing: Uitkeer van koei en kalf uit die trop en aankeer kraal toe
5. Prakties: Oornag na ‘n twee dae lange uitrit by die Vaquero hut

8. Caballero

1. Die geskiedenis van die Spaanse Ruiterskap
2. Die invloed van die Spaanse Ruiterkuns in Amerika
3. Cowboy Dressage
4. Prakties: Elementere beginsels van Cowboy Dressage

9. Senior Perdemeester (Teorie)

Deel 1
1. Siektes en medikasie
2. Ent- en doseerprogram
3. Die perdemeester se apteek
Deel 2
1. Beserings en noodhulp
2. Anatomie en fisiologie van die perd
3. Die tande
4. Ouderdomsbepaling

* ‘n Slaagsyfer van 80% is ‘n vereiste vir toelating tot die  volgende kursusse

10. Senior Perdemeester (Prakties I)

1. Die “knoop” met ‘n perd
2. Inspuit en doseer van die perd, bepaling van sy gewig
3. Neem van die temperatuur en polsslag van die perd
4. Bepaling van dehidrasie en kappilêre terugvloei (skok)
5. Die korrekte gebruik van die knypstok

11. Senior Perdemeester (Prakties II)

1. Perde se tande-versorging, wolftand, ouderdom, ens.
2. Basiese hoefversorging by perde
3. Behandeling van oop wonde en brandwonde
4. Oogversorging by perde
5. Die laai van 'n perd

 

Ons bied ook die volgende kursusse aan wat nie deel vorm van die Ruiterskap-kurrikulum nie, en dié kan ook tydens skoolvakansiekampe gevolg word:

II. OORLEWING

Oorlewing in die Veld I
 • Die 5 elemente van Oorlewing:
 • Kos / Water / Skuiling / Vuur / Hulp
 • Eetbare plante en diere
 • Dehidrasie
 • Slangbyt en insekte
 • Weersomstandighede
 • Basiese rigtingbepaling
 • Noodseine
Oorlewing in die Veld II
 • Sielkunde van Oorlewing
 • Navigasie
 • Hulpmiddels
 • Oorlewing Noodhulp
 • Krisis situasies
 • Strikke en voedsel verkryging
 • Basiese knope
 • Meshantering

III. NOODHULP

Basiese Noodhulp I
 • Basiese Noodhulp
 • Persoonlike veiligheid
 • Noodnommers
 • Primêre Ondersoek: HHHCABS
 • Basiese Anatomie en Fisiologie
 • Bloeding
 • Skeletbeserings
 • Spierbeserings
 • Snywonde
 • Brandwonde
 • Verstikking
 • Asemnood en Hartstilstand
Basiese Noodhulp II
 • Kardiopolmunêre Resussitasie (KPR) vir Volwassene, Kind en Baba
 • Hoofbeserings
 • Asma
 • Allergiese Reaksies
 • Diabetes
 • Oog beserings 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]