• 2019-banner-1.jpg
  • 2019-banner-2.jpg
  • 2019-banner-3.jpg
  • 2019-banner-4.jpg
  • 2019-banner-5.jpg

 

PERD ONDERSTEUNDE SIELKUNDIGE TERAPIE

 
NUUT IN SUID-AFRIKA: OPLEIDING VAN STUDENTE IN PERD ONDERSTEUNDE SIELKUNDIGE TERAPIE
 
MOOIKRANS OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDING INSTITUUT bied vanaf 1 Februarie tot 31 November ‘n eenjaar kursus aan in Perd Ondersteunde Sielkundige Terapie.
 
In Suid-Afrika is daar baie belangstelling in hierdie veld en daar is terapeute wat met groot sukses die beginsels van Perd Ondersteunde Sielkundige Terapie in vele terapeutiese perdry sessies, toepas. Die waarde van die perd in die leerproses by kinders word ook besef. 
 
Daar is egter ‘n groot behoefte aan wetenskaplike opleiding,  in die teorie, sowel as in die  praktyk. Hierdie fassinerende vorm van terapie is ‘n vinnig groeiende industrie in vele oorsese lande. In Suid-Afrika is daar baie min navorsingsverslae en weinig literatuur beskikbaar.
 
Vanaf  1 Februarie 2019 bied MOOIKRANS, onder leiding en beskerming van Elna, ‘n jaarkursus aan in PERD ONDERSTEUNDE SIELKUNDIGE TERAPIE en PERD ONDERSTEUNDE LEERPROSSESE.
 
Die kursus bestaan uit aanlyn lesings, werksopdragte, groepbesprekings en deur praktiese toetsing van die student. Vanweë my jarelange betrokkenheid by die hierdie vorm van terapie, sal ek baie van die aanbiedinge en evaluering doen.
 
Aanvullend tot hierdie kursus doen studente ook ‘n aanlyn, internasionaal erkende kursus by Australia Correspondence School in EQUINE BEHAVIOUR.*
 
Sien www.mooikrans.co.za
 
Mooikrans bied internasionaal erkende kursusse aan sodat ons studente ook in die buiteland kan gaan werk. Die twee kursusse in die Perdewetenskappe vul mekaar aan. Om terapie te kan doen, is deeglike kennis van die geaardheid van die perd nodig.
 
1. MOOIKRANS doen ‘n aanlyn kursus in Equine Behaviour by Australia Correspondence School wat deur 9 ander lande erken word. Die klem word veral geplaas op die natuurlike aard van die perd. In die litteratuur noem hulle dit ‘natural horsemanship’.
 
Alhoewel Equus terapie wêreldwyd ‘n groeiende industrie is, is daar in Suid-Afrika nie ‘n instelling wat studente hierin oplei nie. Ons wil graag in hierdie behoefte voorsien. 
 
Ons weet dat daar landswyd talle ryskole en afrigters is wat die terapeutiese waarde van die perd en van perdry besef en dat hulle dit tot groot voordeel van hulle ruiters in die praktyk aanwend. In Suid-Afrika waar ontsaglike traumas afspeel, het ons hierdie mense, en nog baie ander, bitter nodig en wil ons hulle hande sterk deur toegang tot kennis makliker beskikbaar te stel.
 
ELNA WAHL
 
 

WEBWERF SKAKELS

https://www.acs.edu.au/default.aspx

 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]