• hat.jpg
  • horses.jpg
  • kids.jpg
  • riding.jpg
  • saal.jpg

 

PERD ONDERSTEUNDE SIELKUNDIGE TERAPIE

 
NUUT IN SUID-AFRIKA: OPLEIDING VAN STUDENTE IN PERD ONDERSTEUNDE SIELKUNDIGE TERAPIE
 
MOOIKRANS OPVOEDKUNDIGE EN OPLEIDING INSTITUUT bied vanaf 1 Februarie tot 31 November ‘n eenjaar kursus aan in Perd Ondersteunde Sielkundige Terapie.
 
In Suid-Afrika is daar baie belangstelling in hierdie veld en daar is terapeute wat met groot sukses die beginsels van Perd Ondersteunde Sielkundige Terapie in vele terapeutiese perdry sessies, toepas. Die waarde van die perd in die leerproses by kinders word ook besef. 
 
Daar is egter ‘n groot behoefte aan wetenskaplike opleiding,  in die teorie, sowel as in die  praktyk. Hierdie fassinerende vorm van terapie is ‘n vinnig groeiende industrie in vele oorsese lande. In Suid-Afrika is daar baie min navorsingsverslae en weinig literatuur beskikbaar.
 
MOOIKRANS het ‘n samewerkinsooreenkoms bereik met die baie bekende  Leif Hallberg van Amerika. Sy word wêreldwyd gereken as leier op die gebied van Perd Ondersteunde Sielkundige terapie/Perd Ondersteunde Leerprosesse (Equine – Assited Therapy/ Equine – Assisted Learning). 
 
Leif Hallberg stel reeds die afgelope 20 jaar,  kursuss op in samewerking met universiteite, in Amerika maar ook in ander lande soos Canada, Australië en Engeland. Sy bied praktiese werkswinkels aan, reël opleidingsessies en is die skrywer van talle artikels en vakkundige literatuur. Haar boeke: “Exploring the Power of the Horse-Human Relationship.” en “The Clinical Practice of Equine – Assisted Therapy” was top verkopers.
 
Vanaf  1 Februarie 2019 bied MOOIKRANS, onder leiding en beskerming van Leif, ‘n jaarkursus aan in PERD ONDERSTEUNDE SIELKUNDIGE TERAPIE en PERD ONDERSTEUNDE LEERPROSSESE.
 
Die kursus bestaan uit aanlyn lesings, werksopdragte, groepbesprekings deur middel van Zoom, waartydens Leif die studente se vrae kan beantwoord, en deur praktiese toetsing van die student. Vanweë my jarelange betrokkenheid by die hierdie vorm van terapie, sal ek baie van die aanbiedinge en evaluering doen, met Leif as moderator.
 
Gedurende Mei 2019 sal Leif MOOIKRANS besoek om ‘n kort, intensiewe praktiese opleiding van die studente te doen en om seker te maak dat MOOIKRANS op standaard is.
 
Aanvullend tot hierdie kursus doen studente ook ‘n aanlyn, internasionaal erkende kursus by Australia Correspondence School in EQUINE BEHAVIOUR.*
 
Sien www.mooikrans.co.za
 
Mooikrans bied internasionaal erkende kursusse aan sodat ons studente ook in die buiteland kan gaan werk. Die twee kursusse in die Perdewetenskappe vul mekaar aan. Om terapie te kan doen, is deeglike kennis van die geaardheid van die perd nodig.
 
1. MOOIKRANS doen ‘n aanlyn kursus in Equine Behaviour by Australia Correspondence School wat deur 9 ander lande erken word. Die klem word veral geplaas op die natuurlike aard van die perd. In die litteratuur noem hulle dit ‘natural horsemanship’.
 
2. MOOIKRANS het ‘n samewerkingsooreenkoms bereik met Leif Hallberg van Amerika. Leif is wêreldwyd bekend as leier op die gebied van Perd geassisteerde sielkundige terapie. (Equine – assited Psychotherapy) Sy stel reeds die afgelope 20 jaar kursusse op in samewerking met universiteite (ook buite Amerika), doen praktiese werkswinkels en is die skrywer van etlike artikels en boeke oor hierdie onderwerp. 
 
Vanaf 1 Februarie 2019 bied MOOIKRANS, onder leiding van Leif, ‘n jaarkursus aan in Perd geassisteerde sielkundige terapie. Die kursus bestaan uit aanlyn lesings, werksopdragte, groepbesprekings deur middel van Zoom waartydens Leif die studente se vrae kan beantwoord en praktiese toetsing van die student. Ek self sal baie van die aanbieding en evaluering doen, met Leif as moderator. Sy kom teen die einde van Mei 2019 na Mooikrans om ‘n kort, intensiewe, praktiese opleiding van die studente te doen.
 
Alhoewel Equus terapie wêreldwyd ‘n groeiende industrie is, is daar in Suid-Afrika nie ‘n instelling wat studente hierin oplei nie. Ons wil graag in hierdie behoefte voorsien. 
 
Ons weet dat daar landswyd talle ryskole en afrigters is wat die terapeutiese waarde van die perd en van perdry besef en dat hulle dit tot groot voordeel van hulle ruiters in die praktyk aanwend. In Suid-Afrika waar ontsaglike traumas afspeel, het ons hierdie mense, en nog baie ander, bitter nodig en wil ons hulle hande sterk deur toegang tot kennis makliker beskikbaar te stel.
 
ELNA WAHL
 
 

KURSUS BESKRYWING

*** Tentatiewe/Voorlopige

WEBWERF SKAKELS

https://leifhallberg.com/

https://www.acs.edu.au/default.aspx

 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]