Mooikrans Perde Wetenskap

Aansoekvorm vir Mooikrans Opleiding

Verskaf asseblief die korrekte inligting hieronder om jou aansoekproses te begin.

Wees gereed met leesbare-kwaliteit dokumente, reg om op te laai,
nie groter as 6MB (megagrepe)  dokument tipes = pdf, jpg, jpeg of png:

1. Afskrif van matriek sertifikaat of nuutste skool rapport
2. Minstens twee getuigskrifte (van skool of predikant / pastoor)
3. Vollengte foto van die applikant

*is VERPLIGTE inligting. Indien nie volledig ingevul word nie, sal U nie ‘n antwoord terug ontvang nie.

  AANSOEK OM TOELATING TOT MOOIKRANS OPLEIDING  Geboortedatum *
  1. KANDIDAAT SE MEDIESE INLIGTING  2. OUER SE BESONDERHEDE

  Vader / Moeder / Voog / Verantwoordelike person
  3. PERSOON VERANTWOORDELIK VIR BETALING VAN GELDE
  GELDE BETAALBAAR VIR 2024. R125 000

  EENJAAR LANDBOU SERTIFIKAAT

  TWEEJAAR LANDBOU OPLEIDING Die inskrywingsgelde vir die Nasionale Diploma/Sertifikaat Dieren Plantkunde is R30 000 waarvan Mooikrans R18 000 betaal. R12 000 is vir die rekening van die student en is betaalbaar met inskrywing by i3A op 15 Februarie.

  Gelde is streng vooruitbetaalbaar vir elke semester en wel op 1 Februarie en 1 Julie.

  1. EERSTE SEMESTER: 1 Februarie R65 000 2. TWEEDE SEMESTER: 1 Julie R50 000

  Stuur bewys van betaling aan elna@mooikrans.co.za

  Gebruik die student se naam en van as verwysing.

  Akkommodasie, etes, eksamengelde en klasgelde is ingesluit by hierdie koste.

  MANSTUDENTE

  DAMESTUDENTE

  MOOIKRANS OPLEIDING INSTITUUT TRUST

  FNB

  62 797 235473

  MOOIKRANS OPVOEDKUNDIGE SENTRUM TRUST

  STANDARD BANK

  371 456 401

  Om die bespreking te finaliseer is ‘n bedrag van R10 000 betaalbaar. Die R10 000 is aftrekbaar van
  die Jaargelde maar is nie terugbetaalbaar nie, behalwe wanneer daar meriete in die saak is.
  Terugbetalings kan gedoen voor, maar nie later as, 1 November van die voorafgaande studiejaar.