Mooikrans EQUUS SEMI-kursus

Aansoekvorm vir Mooikrans Opleiding

Verskaf asseblief die korrekte inligting hieronder om jou aansoekproses te begin.

Wees gereed met leesbare-kwaliteit dokumente, reg om op te laai,
nie groter as 6MB (megagrepe)  dokument tipes = pdf, jpg, jpeg of png:

1. ID DOKUMENT*
2. GETEKENDE GEDRAGKODES*

*is VERPLIGTE inligting. Indien nie volledig ingevul word nie, sal U nie ‘n antwoord terug ontvang nie.

  AANSOEK OM TOELATING TOT EQUUS SEMI-KURSUS
  18 JULIE TOT 18 NOVEMBER (18 DESEMBER*) 2023  Geboortedatum *
  1. KANDIDAAT SE MEDIESE INLIGTING  2. OUER SE BESONDERHEDE

  Vader / Moeder / Voog / Verantwoordelike person
  3. PERSOON VERANTWOORDELIK VIR BETALING VAN GELDE
  GELDE BETAALBAAR VIR SEMI-KURSUS “LEEF SOOS ‘N COWBOY”

  Gelde is vooruit betaalbaar en wel op 17 Julie 2023. R48 000

  Indien kursus verleng word tot 18 Desember is die koste R48 000 + R12 000

  Stuur bewys van betaling aan elna@mooikrans.co.za

  Gebruik die student se naam en van as verwysing.

  Akkommodasie, etes, eksamengelde en klasgelde is ingesluit by hierdie koste.

  MANSTUDENTE

  DAMESTUDENTE

  MOOIKRANS OPLEIDING INSTITUUT TRUST

  FNB

  62 797 235473

  MOOIKRANS OPVOEDKUNDIGE SENTRUM TRUST

  STANDARD BANK

  371 456 401

  Om die bespreking te finaliseer is ‘n bedrag van R5 000 betaalbaar voor 5 Julie 2023. Die R5 000 is aftrekbaar van
  die Jaargelde maar is nie terugbetaalbaar nie, behalwe wanneer daar meriete in die saak is.