Ruiterkuns

EQUUS WETENSKAPPE

 

Vaardighede en Tegniese kursusse

STUDIERIGTING 1:

PERDE WETENSKAPPE

Hierdie kursus word aanlyn aangebied deur ACS DISTANCE EDUCATION, Australië

STUDIERIGTING 2:

PERDONDERSTEUNDE TERAPIE EN LEER

Hierdie kursus word aanlyn aangebied deur

STRIDES TO SUCCESS, Verenigde State van Amerika

EQUUS WETENSKAPPE 2024

TOELATINGVEREISTES: MATRIEK EN INDIVIDUE OUER AS 18 JAAR

MOOIKRANS is sedert 2000 wyd bekend vir ons perde wat daagliks vry, gesond en gelukkig op ons hoëveld se wye vlaktes woon, onmeetlike plesier verskaf aan talle ruiters, reuse bydraes lewer in die karakterontwikkeling van jong kinders en bydra tot die handhawing van geestesgesondheid by talle jong volwassenes. Die dawerende positiewe uitkomstes van die Perdondersteunde Terapie en Leer rylesse wat op Mooikrans aangebied word, word uitsluitlik toegeskryf aan die  unieke eienskappe waaroor hierdie wonderlike diere beskik.

MOOIKRANS se EQUUS OPLEIDING is ‘n Fundamentele kursus en is verpligtend vir beide rigtings.

In die EQUUS WETENSKAPPE word twee verskillende studierigtings aangebied, naamlik:

STUDIERIGTING 1   PERDE WETENSKAPPE

STUDIERIGTING 2   PERDONDERSTEUNDE TERAPIE EN LEER

Alle studente wat in die EQUUS WETENSKAPPE inskryf, is verplig om MOOIKRANS se EQUUS OPLEIDING te doen. Dit is ‘n fundamentele kursus wat essensieel is vir opleiding in die Equus Wetenskappe.

MOOIKRANS benader die perd volgens die eeue-oue beginsels van “Natural horsemanship” of soos dit op MOOIKRANS genoem word: Perdgerigte Ruiterskap.

‘n Nuwe wêreld gaan vir die student oop en die perd word leer ken  as die uniek geskape wese wat veel meer is as die dier wat in die veld loop.  Ons bestudeer die perd se inherente natuurlike eienskappe soos sy behoeftes, lyftaal, gedrag en vele meer, in diepte.   Daarom kan ons sy reaksie op ‘n bepaalde stimulus, sekkuur antisipeer.  Dit gee ons ‘n groot voordeel in die hantering van enige perd.

Praktiese opleiding word meestal op Mooikrans, maar ook elders, gedoen.

Dit is belangrik dat die studente ‘n geakkrediteerde kwalifikasie ontvang en daarom word hulle, bykomend tot die Interne Mooikrans Modules, ingeskryf by een van twee internasionaal erkende instansies, naamlik:

ACS DISTANCE EDUCATION in Australië

STRIDESTOSUCCESS in Amerika

‘n INTERNASIONAAL ERKENDE NOODHULP KURSUS  is ingesluit in die EQUUS WETENSKAPPE

Lees meer by www.stridestosuccess.org > aanlyn kursusse.