LANDBOUWETENSKAP

MOOIKRANS INTERNE AGRI-KWALIFIKASIE

In samewerking met die International Agricultural Academy for Africa (i3A), bied Mooikrans ‘n Nasionale Sertifikaat in Diere- en Plantproduksie of ‘n Nasionale Diploma in Diere- en Plantproduksie aan. Die vereiste prakties word op Mooikrans en omliggende plase gedoen en is in lyn met dié geakkrediteerde kurrikulum.
Die Mooikrans Interne Sillabus vir boerdery word aangebied as ‘n integrale en praktiese eenheid van die Nasionale Sertifikaat en Diploma-kwalifikasies en vorm sodanig deel van die SAQA-geakkrediteerde kursus deur i3A..

MOOIKRANS INTERNE LANDBOUWETENSKAP SILLABUS

KLASSIFIKASIE PER SEISOENE

Studente kan kies om slegs die Mooikrans Interne Sillabus by te woon en te voltooi, maar die verwerfde sertifikaat sal nie geakkrediteerd wees nie.
Die studente wat hierdie roete volg, is verplig om die Interne sillabus te voltooi. Die i3A-sertifikaat of -diploma om akkreditasie te verwerf is opsioneel.

Mooikrans se onderrigmedium en akademiese taal is Afrikaans.
i3A se teorie is Engels, hoewel die i3A e-leer webwerf oor ‘n vertaalfunksie na Afrikaans beskik.

Die akademiese jaar begin op 1 Februarie en eindig op 30 November.

FEBRUARIE

 

DIEREPRODUKSIE

 • Inleiding tot Dieregesondheid
 • Identifikasie van diere volgens wet
 • Onthoring, kastrasie, dosering, inenting
 • Voedingsbehoeftes
 • Belangrikste voedingsbestanddele van konsentrate
 • Rantsoene en lekke
 • Voorbereiding vir Wolskool aangebied deur BKB

 

PLANTPRODUKSIE

 • Aangeplante weidings/alternatiewe voergewasse
 • Maak hooi, sny, hark en baal
 • Bevrugting
 • Vervaardiging
 • Toepassingsmetodes
 • Grondontledings
 • Sojaboonproewe

 

MEGANIES

 • Hooimaaktoerusting: tipes, instandhouding, veiligheid
 • Grondbewerking: metodes, implemente

MARCH

 

DIEREPRODUKSIE

 • Voedingsbehoeftes vir herfs
 • Merkbeheer
 • Wolskool: skaaphantering, wolhantering (BKB)
 • Parasietbeheer
 • Spysverteringstelsels, hantering, versorging, behandeling, etiek, diagnoses en monitering.

 

PLANTPRODUKSIE

 • Grondtipes, bewerkingsmetodes, bewaring van vog
 • Verskillende gewasse
 • Ekonomie van gewasverbouing
 • Oesopbrengsbepaling vir verskillende gewasse

MEGANIES

 • Werking van binnebrandenjin
 • Diens van trekkers

APRIL

 

DIEREPRODUKSIE

 • Voerkraalbestuur
 • Parasietbeheer
 • Beesbestuursprogram
 • Skaapbestuursprogram
 • Voortplantingstelsels
 • Voorbereiding van diere vir die teelseisoen

 

PLANTPRODUKSIE

 • Chemiese insekdoders en onkruiddoders
 • Effek op die omgewing
 • Regsaspekte: aankoop, berging, toepassing

 

MEGANIES

 • Tipes, toestelle, veiligheid
 • Omheining
 • Sement- en konstruksiewerk

MEI

 

DIEREPRODUKSIE

 • Varke, pluimvee en ander
 • Produksiestelsels: Ekstensief versus Intensief
 • Voortplantingstelsels by beeste/skape/varke
 • Swangerskap toetse
 • Genetika

 

PLANTPRODUKSIE

 • Chemie in die landbou
 • Gebruik van mikro-organismes in die landbou: kuilvoer, wynmaak, brood, kompos, bio-gas
 • Oestyd: sojabone, sonneblomme, mielies

MEGANIES

 • Brandstroke: regulasies, wetlike bepalings
 • Maak van brandbane
 • Onderhoud van brandbestryder

 

EKONOMIE EN BESTUUR

 • Landbou-ekonomie
 • Finansiële onafhanklikheid van die boer

JUNIE

 

DIEREPRODUKSIE

 • Geslagsiektes by teeldiere, behandeling, ens
 • Bio-sekuriteit by plase, veilings, ander
 • Aansteeklike siektes, kwarantyn
 • Toets bulle vir geslagsiektes, vrugbaarheid
 • Veldbultoetsing – Hannes Dreyer
 • Kunsmatige inseminasie: skape, beeste, varke

 

PLANTPRODUKSIE

 • Voedingstekorte en sigbare tekens van tekorte by mielies
 • Keuse van kultivars
 • Landboumeteorologie – klimaat, weerstoestande
 • Plantproduksiestelsels: droë lande, besproeiing, tonnels, hidroponika

 

EKONOMIE EN BESTUUR

 • Arbeid en arbeidsreg

JULIE (Vakansie)

 

DIEREPRODUKSIE

 • Plaasbestuur: beplanning, organisasie, beheer, evaluering
 • Noodhulp vir plaasdiere
 • Skaap- en beesbestuursprogramme

 

PLANTPRODUKSIE

 • Winterweiding en weiding

AUGUSTUS

 

DIEREPRODUKSIE

 • Bestuur van ‘n voerkraal
  Inentings, dosisse, beskerming teen voerkraalsiektes
 • Voorbereiding vir die broeiseisoen
 • Voeding, dosering, versorging en oefening van manlike diere
 • Verskillende beesrasse: Kenmerke
 • Junior beoordelaarskursus in ‘n spesifieke ras

 

PLANTPRODUKSIE

 • Grond eienskappe
 • Organiese en anorganiese voeding uit die grond
 • Kunsmis
 • Grondverbetering, erosie, watervloei, vogbewaring
 • Inheemse en uitheemse plantegroei in SA

 

MEGANIES

 • Implemente: Voorbereiding vir plantseisoen

SEPTEMBER

 

DIEREPRODUKSIE

 • Endokriene sisteem by beeste
 • Voorbereiding vir die KI-kursus
 • KI kursus
 • Evaluering van ‘n teelbul, teelram

 

PLANTPRODUKSIE

 • Rotasie teelt
 • Presisieboerdery

OKTOBER

 

DIEREPRODUKSIE

 • Prestasietoetsing
 • Teelwaardes
 • Prosedures by veilings

 

PLANTPRODUKSIE

 • Spesifiek: Mielieverbouing Planttyd
 • Spesifiek: Sojaboonverbouing Planttyd
 • Plantverbetering, Plantgenetika, Biotegnologie
 • Voortplanting by plante: Seksueel/ongeslagtig
 • Beheer van plantplae en -siektes, natuurlike beheer

NOVEMBER

 

DIEREPRODUKSIE

 • Wolskool (BKB)
 • Siektes, parasiete, beheer, voorkoming, behandeling
 • Skaap- en beesbestuursprogram

 

PLANTPRODUKSIE

 • Groente verbouing
 • Voergewasse – plant en bemesting
 • Inleiding tot veldbestuur, grassoorte, mikrolewe in die veld, klimaat, plant-identifikasie

 

EKONOMIE EN BESTUUR

 • Wiskundige berekeninge in Landbou: (oppervlaktes, volumes, persentasies, rente)
 • Bemarking van produkte