NASIONALE KWALIFIKASIERAAMWERK (NQF)

Nasionale Diploma in Diereproduksie

Kwalifikasie No: 49011 | NQF 5 | 240 krediete

Verdien jou (NKR) Nasionale Diploma in Diereproduksie

Studente wat aan die minimum inskrywingskriteria voldoen, kan individuele leer modules of ‘n reeks modules bywoon wat, na suksesvolle voltooiing, lei tot ‘n Nasionale Diploma in Diereproduksie.

Die program is ideaal vir skoolverlaters en individue om werk te kry in die primêre of sekondêre veebedryf.

Oorsig


Die Nasionale Diploma in Diereproduksie sal studente toerus met gefokusde kennis en bestuursvaardighede in primêre diereproduksie. Tydens die kursus kan studente in kleinveebestuur (skaap of bok) of grootveebestuur (beeste) spesialiseer. Bykomende kursusinhoud, ontwerp deur sleutelrolspelers in die bedryf, is ingesluit om te verseker dat studente aan die nuutste kennis in bedryfsontwikkelings blootgestel word.
Na suksesvolle voltooiing van die Nasionale Diploma: Diereproduksie, kan studente vir ‘n Baccalaureus Landbou-graad in dieselfde rigting inskryf.


VEREISTES

Nasionale Senior Sertifikaat (Graad 12)


TYDSDUUR

Twee jaar


OPLEIDINGS METODOLOGIE

Aanlyn/gemengde opleiding
Die gemengde opleidings model stel studente in staat om teoretiese modules aanlyn en praktiese sessies op Mooikrans te voltooi.
Studente kan ook relevante bykomende i3A-kursusse by een van ons geassosieerde akademies bywoon. Hierdie kursuskrediete sal bydra tot hul kwalifikasie.


MOONTLIKE LOOPBAANGELEENTHEDE
  • Lewendehawe produsent
  • Junior Plaasbestuurder
  • Plaasbestuurder
  • Landbouprodukverteenwoordiger