NASIONALE KWALIFIKASIERAAMWERK (NQF)

Nasionale Diploma Plantproduksie

Kwalifikasie No: 49010 | NQF 5 | 240 krediete

Ideaal vir toekomste Gewasprodusente en Tuinboukundiges

Hierdie kwalifikasie fokus op die toepassing en bestuur van operasionele agronomie en tuinbou.
Die kwalifikasie stel die student in staat om as ‘n junior plaaassbestuurder op te tree binne lanboubesighede en ook landboupraktyke in gewasproduksie te bestuur.

Oorsig


Die Nasionale Diploma sal studente toerus met gefokusde kennis en vaardighede in primêre landbou plantproduksie in Suider-Afrika. Tydens die kursus kan studente in droëlandgewasse, besproeiingsgewasse, groentegewasse en vrugte spesialiseer. Bykomende kursusinhoud, ontwerp deur sleutelrolspelers in die bedryf, is ingesluit om te verseker dat studente aan die nuutste industrie-ontwikkelings blootgestel word. Die kurrikulum fokus ook op bestuurspraktyke binne ‘n omgewing vir volhoubare grondbestuur.
Nadat die Nasionale Diploma: Plantproduksie suksesvol voltooi is, kan studente vir ‘n Baccalaureusgraad in Landbou in dieselfde rigting inskryf.


VEREISTES

Nasionale Senior Sertifikaat (Graad 12)


DUUR

Twee jaar


OPLEIDINGS METODOLOGIE

Aanlyn/gemengde opleiding
Die gemengde opleidings model stel studente in staat om teoretiese modules aanlyn en praktiese sessies op die Mooikrans plaas te voltooi .
Studente kan ook relevante bykomende i3A-kursusse by een van ons geassosieerde akademies bywoon. Hierdie kursuskrediete sal bydra tot hul kwalifikasie.


MOONTLIKE LOOPBAANGELEENTHEDE
  • Gewas produsent
  • Junior Plaasbestuurder
  • Plaasbestuurder
  • Landbouprodukverteenwoordiger