NASIONALE KWALIFIKASIERAAMWERK (NQF)

Nasionale Sertifikaat in Diereproduksie

KWALIFIKASIE NR: 48979 | NQF 4 | 142 KREDIETE

Ideaal vir dieretelers en veeplaastoesighouers

Hierdie kwalifikasie fokus op die toesig oor operasionele diereproduksie-aktiwiteite.

Die kwalifikasie stel die student in staat om toesig te hou oor agri-besigheid en landboupraktyke as ‘n toesighouer in diereproduksie.

Oorsig


Die Nasionale Sertifikaat in Diereproduksie sal studente toerus met gefokusde kennis en vaardighede in primêre diereproduksie. Tydens die kursus kan studente in kleinveebestuur (skaap of bok) of grootveebestuur (beeste) spesialiseer. Bykomende kursusinhoud, ontwerp deur sleutelrolspelers in die bedryf, is ingesluit om te verseker dat studente aan die nuutste in bedryfsontwikkelings blootgestel word.
Na suksesvolle voltooiing van die Nasionale Sertifikaat: Diereproduksie, kan studente vir ‘n Nasionale Diploma in Diereproduksie NQF 5 inskryf.


VEREISTES
  • Graad 11, met basiese geletterdheid in Engels op Vlak 3 (40%)
  • Kommunikasie op NKR-vlak 2
  • Wiskundige Geletterdheid op NKR-vlak 2
  • Landbou-aktiwiteite by NKR 3

TYDSDUUR

12 maande


OPLEIDINGS METODOLOGIE

Aanlyn/gemengde opleiding
Die gemengde opleidings model stel studente in staat om teoretiese modules aanlyn en praktiese sessies op ‘n plaaslike plaas te voltooi – wat tyd wat weg van die werk spandeer word, verminder.
Studente kan ook relevante bykomende i3A-kursusse by een van ons geassosieerde akademies bywoon. Hierdie kursuskrediete sal bydra tot hul kwalifikasie.


MOONTLIKE LOOPBAANGELEENTHEDE
  • Junior boer
  • Plaasopsigter
  • Skryf in vir verdere diplomastudies