NASIONALE KWALIFIKASIERAAMWERK (NQF)

Nasionale Sertifikaat Plantproduksie

Kwalifikasie No: 49009 | NQF 4 | 142 Krediete

Ideaal vir gewastegnici en toesighouers

Hierdie kwalifikasie fokus op die toesig oor operasionele agronomie en tuinbouproduksie-aktiwiteite.

Die kwalifikasie stel die student in staat om toesig te hou oor agri-besigheid en landboupraktyke as ‘n toesighouer in gewasproduksie.

Oorsig


Die Nasionale Sertifikaat in Plantproduksie sal studente toerus met gefokusde kennis en vaardighede in primêre gewasproduksie. Tydens die kursus kan studente in verskeie agronomiese en tuinbouproduksiestelsels spesialiseer. Bykomende kursusinhoud, ontwerp deur sleutelrolspelers in die bedryf, is ingesluit om te verseker dat studente aan die nuutste in bedryfsontwikkelings blootgestel word.
Na suksesvolle voltooiing van die Nasionale Sertifikaat: Plantproduksie, kan studente vir ‘n Nasionale Diploma in Plantproduksie NQF 5 inskryf.


Vereistes

  • Graad 10, met basiese geletterdheid in Engels op Vlak 3 (40%)
  • Kommunikasie op NKR-vlak 2
  • Wiskundige Geletterdheid op NKR-vlak 2
  • Landbou-aktiwiteite by NKR 3

TYDSDUUR

12 maande


OPLEIDINGS METODOLOGIE

Aanlyn/gemengde opleiding

Die gemengde opleidings model stel studente in staat om teoretiese modules aanlyn en praktiese sessies op ‘n plaaslike plaas te voltooi – wat tyd wat weg van die werk spandeer word, verminder.

Studente kan ook relevante bykomende i3A-kursusse by een van ons geassosieerde akademies bywoon. Hierdie kursuskrediete sal bydra tot hul kwalifikasie.


MOONTLIKE LOOPBAANGELEENTHEDE

  • Junior Boer
  • Plaasopsigter
  • Skryf in vir verdere diplomastudies