AGRI OPLEIDING / EQUUS OPLEIDING / ONDERRIG IN AFRIKAANS

Mooikrans Opvoedkundige en
Opleiding Instituut

MOOIKRANS is reeds sedert 2000 wyd bekend vir die Opvoedkundige Kampe en Perd Ondersteunde Terapie wat op die pragtige plaas, Mooigelegen, distrik Amersfoort, Mpumalanga aangebied word.

Honderde kinders het die afgelope 25 jaar Mooikrans besoek om vir ‘n paar dae, vir ‘n week, of selfs twee weke aaneen, deel te neem aan al die plaasaktiwiteite wat aangebied word, waarvan perdry natuurlik die belangrikste is.

Mooikrans se trop van 30 kindervriendelike perde steel steeds die harte van onderwysers, kinders en deesdae, die studente van Mooikrans. Die opvoedkundige en terapeutiese waarde van die perd word in elke program wat aangebied word, optimaal benut.

Die oprigting van ‘n tersiére opleiding instituut was noodwendig ‘n uitvloeisel van die jarelange opvoedkundige programme, wat op Mooikrans aangebied is.

Die EQUUS WETENSKAPPE jaarkursus word reeds vanaf 2015 aangebied in samewerking met ACS Distance Education, Australië en die PERD ONDERSTEUNDE TERAPIE kursus word reeds vanaf 2016 aangebied in samewerking met Strides to Success, Amerika.

ELNA WAHL

(BA Sielk.) RAU (N HOD) Unisa

Elna is die eienaar en uitvoerende hoof van Mooikrans. As onderwyser en opvoeder in hart en siel verstaan sy die leefwéreld van ‘n jong kind en jong volwassene. As boer op haar plaas Mooigelegen, Amersfoort vir die afgelope 40 jaar, is sy vertroud met die eise van die Landbou Industrie in teorie, sowel as in praktyk. Met haar jarelange verbintenis met perde, kennis van perde en kennis van kindersielkunde bedryf sy ‘n suksesvolle terapeutiese ryskool waarby tientalle kinders se lewens soos ‘n handommekeer verander.

Die vakansiekampe en die naskoolse Jaar kursusse/Tweejaar Kursusse (Agri Wetenskappe en Equus Wetenskappe) wat op Mooikrans aangebied word is vir Elna ‘n unieke geleentheid om die kennis en ervaring wat oor meer as 50 jaar opgedoen is, aan die jonger geslag oor te dra.

Mooikrans is gegrond op die Christelike lewensbeskouing. Baie klem word gelé op die handhawing van christelike waardes soos diensbaarheid, hardwerkendheid en integriteit.

Mooikrans se personeel voldoen aan al hierdie kriteria.

Ons Span

Frans Joubert

( B.Sc Agric Hons, B.Ed)

Frans Joubert is nie net ‘n ervare landboukundige nie, maar hy het ook baie jare se ervaring in die onderwys en opleiding van jongmense. Hy vestig hom op Morgenzon as jong landbouonderwyser by die plaaslike landbouskool. Later word hy die Departementshoof van Landbou en tree uiteindelik as skoolhoof af aan die einde van ‘n tydperk van toegewyde diens aan die onderwys en die landbou.

Frans is steeds aktief betrokke by boerdery, op sy eie plaas as voltydse boer, in sy gemeenskap en in die Landbou Industrie.

Ju-Ané Lubbe

Landbou Diploma (Grootfontein Landbou Kollege) BAgric Landbou Bestuur.

Ju-Ané voltooi haar studies aan die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein. Sy is ook vir ‘n tydperk werksaam in Nederland en met haar terugkeer na Suid-Afrika sluit sy aan by ‘n uitgebreide hoenderboerdery in die Vrystaat.

Sy is aangestel by Mooikrans Opleiding as senior landbou dosent sedert Januarie 2023.

Ashley du Plessis

Ashley voltooi in 2022 haar studies in PERDEONDERSTEUNING TERAPIE EN LEER en slaag haar studies met lof. Sy is aan die begin van 2023 deur Strides to Success na Amerika genooi om haar studies daar voort te sit maar het besluit om eers vir ‘n paar jaar ervaring as junior lektor by Mooikrans op te doen.
Sy is tans ingeskryf vir Vlak 3 Sertifikaat in Equine Noodhulp.

Ashley is ‘n ervare ruiter en het al baie uithouritte gedoen, ‘n totaal van ongeveer 600 km en ry vir die KwaZulu-Natal Standaard gewig span vir Fauresmith 2023.